8 คาถา ท่องก่อนสตาร์ท แคล้วคลาดและปลอดภัย เดินทางไกลสบายแน่

ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย นอกจากสติ และความไม่ประมาทแล้ว คาถาแคล้วคลาดเมื่อขับรถ นั้นอาจจะช่วยสร้างความสบายใจให้กับคุณได้ไม่มาก ก็ไม่น้อย