ไม่มีไม่ได้แล้ว!! 5 อันดับพระบูชาแล้วรวย

Spread the love

ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้คงต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันสักหน่อย รวมถึงต้องส่งผลให้มีโชคลาภร่ำรวยอีกด้วย ซึ่งเรียกได้ว่ามีหนึ่งได้ถึง 2 เนื่องจากเราชาวพุทธเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นองค์พระพุทธรูป หรือพระเครื่องต่าง ๆ แต่รู้หรือไม่ว่าบูชาพระองค์ใดแล้วจะช่วยเสริมเรื่องความร่ำรวย วันนี้เราจะแนะนำ 5 อันดับ พระบูชาแล้วรวย จะมีองค์ใดบ้าง มาดูกันเลย

พระสมเด็จวัดระฆัง

อันดับแรกเลยก็ต้อง “พระสมเด็จวัดระฆัง” คงจะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว หากจะหาบูชาแท้ ๆ คงจะยากและมีราคาแพง แต่ก็ต้องบอกว่าพุทธคุณนั้นก็สุดยอดตามจัดได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องตลอดกาล หรือ “จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง”

แถมยังเป็นองค์ประธานสำหรับ “ชุดเบญจภาคี” อีกด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เป็นผู้สร้างขึ้น ท่านเริ่มสร้างขึ้นมาเมื่อปี ๒๔๐๙ ภายหลังจากโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระสมเด็จพุฒาจารย์ จึงเรียกขานพระเครื่องที่สร้างขึ้นว่า “พระสมเด็จ”

 • ผู้สร้าง : สมเด็จพระพุฒจารย์ ( โต พรหมรังสี )
 • สร้าง : ปี พ.ศ.2409 ในสมัย รัชกาลที่4 ณ.วัดระฆังโฆษิตาราม
 • พุทธศิลปะ : สมัยรัตนโกสินทร์
 • ขนาด : ประมาณ – ฐาน ๒.๕ ซ.ม. , สูง ๓.๖ ซ.ม. , หนา ๐.๕ ซ.ม.
 • พุทธลักษณะ : องค์พระนั่งปางสมาธิ ประทับบนฐาน ๓ ชั้น สถิตภายในซุ้มเรือนแก้ว
 • พระพุทธคุณ : เมตตามหานิยม แคล้วคลาดภัยพิบัติ คงกระพัน โชคลาภ ฯลฯ

ทำไม พระสมเด็จวัดระฆัง จึงเป็นที่นิยม นั่นก็เพราะว่า มวลสารที่ใช้ในการสร้างนั้นต้องขอบอกว่าสุดยอด ตัวอย่างเช่น

ผง วิเศษ 5 ประการ อันได้แก่ – ผงพระพุทธคุณ – ผงปัตถะมัง – ผงตรีนิสิงเห – ผงมหาราช – ผงอิทธิเจ

 • ผงพุทธคุณ มีพลางนุภาพทาง แคล้วคลาด และ เมตตามหานิยม
 • ผงปัตถะมัง มีพลางนุภาพทาง คงกระพันชาตรี
 • ผงตรีนิสิงเห มีพลางนุภาพทาง มหาเสน่ห์
 • พงมหาราช มีพลางนุภาพทาง มหาอำนาจทั่วไป
 • ผงอิทธิเจ มีพลางนุภาพทาง เมตตามหานิยม

พระสีวลี

สาเหตุที่ท่านได้รับการยอมรับว่า เป็น พระอรหันต์แห่งโชคลาภ นั้น เพราะในสมัยที่ท่านยังอยู่ในครรภ์มารดา คือ พระนางสุปฺปวาสา ผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าเมืองโกลิยะ ท่านอาศัยอยู่ในครรภ์มารดานั้นนานถึง 7 ปี กับอีก 7 วัน เพื่อชดใช้ กรรม เก่าจากการที่ในชาติก่อนนั้น (โดยปกตินั้น คนธรรมดาอยู่ในท้องแม่ไม่เกิน 9 เดือน 10 เดือนก็ต้องคลอดออกมาแล้ว)

และเมื่อครั้งใดก็ตาม หากท่านร่วมคณะ เผยแพร่ธรรม ไปกับคณะองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาด ทั้งภัตตาหาร และที่พักอาศัย แม้จะออกเผยแพร่ธรรมในเป็นดินแดนห่างไกล ยากไร้ แห้งแล้ง กันดารเพียงใดก็ตามด้วยบุญบารมีของ พระสีวลี นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเอง แต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยัง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งสงฆ์สาวกท่านอื่นๆ ให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึง

ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านใน ตำแหน่ง เอคทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง “ผู้มีลาภมาก” จึงเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่าท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาด

เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสีวลี

ต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ยากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี เพราะในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่านมา พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า

เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในยามหิว
ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระสิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้

คาถาบูชาพระสิวลี

” สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวสีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ “

พระอุปคุต

“พระอุปคุต” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระบัวเข็มนั้น เป็นพระอรหันต์สาวกรูปหนึ่ง ซึ่งปรากฎชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า เป็นพระที่ให้พุทธคุณทางด้านคุ้มครองป้องภัยเป็นหลัก เพราะคำว่า “อุปคุต”นั้นมีความหมายถึงการรักษาและคุ้มครอง

ท่านยังให้ผลทางด้านโชคลาภที่ดีเลิศอีกด้วย เห็นได้จากสมัยก่อนนั้นชาวมอญให้ความนิยมบูชามากเพราะเชื่อว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ที่ให้ผลทางด้านความมั่งมีศรีสุข ขจัดภัยอันตรายและเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับการขอฝนอีกด้วย

จึงมีการสร้างรูปจำลองของท่านขึ้นมา นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า หากผู้ใดมีบุญบารมีได้ใส่บาตรพระอุปคุต มักทำให้ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากภัยทั้งปวง มีสมาธิจิตดี ไม่หลงลืม

ชีวิตเป็นสุข ด้วยเหตุจึงมีผู้สร้างพระอุปคุตปางต่างๆ ที่นิยมกันมากได้แก่ ปางล้วงบาตร หมายถึง กิ๋นบ่เสี้ยง หรือกินไม่หมด ให้คุณทางทรัพย์สินเนืองนอง มากมาย ร่ำรวย

วิธีขอลาภ

ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอมน้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ของให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวด นะโม ๓ จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วย คำบูชาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก ๑ จบ เสร็จแล้ว

เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าในร้านค้า หรือทำธุรกิจ ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำธุรกิจนั้นทั้งหมดคาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร

คำบูชาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะมหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ

เอหิจิตติ จิตตังพันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ

พระกัจจายนะ

พระกัจจายนะ ในอดีตนั้นเคยเป็นหมอที่รักษาโรคคนทั้งหลายโดยไม่คิดเงินคิดทอง ส่วนในชาติอื่นท่านก็เคยเกิดเป็นมหาเศรษฐีที่ยอมสละทรัพย์สินของตนซื้อทองคำนำมาทำเป็นก้อนอิฐสร้างเป็นมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าในสมัยนั้น

ซึ่งเป็นมหาทานยิ่งใหญ่ ด้วยบุญที่ท่านได้ทำตรงจุดนี้เองจึงทำให้ท่านเป็นผู้เป็นเลิศในด้านโชคลาภที่เกิดมาชาติภพใด มีผิวพรรณที่ผ่องใสสวยงามเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นที่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้า

เพราะมีผิวพรรณที่สวยงามผ่องใสคล้ายกันมาก เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าการที่พระสีวลี และพระกัจจายนะมีลาภมากนั้น เป็นเพราะว่าท่านทำบุญในอดีตมามาก เป็นผู้ที่มีจิตคิดถึงบุญกุศลมากกว่าเงินทอง

หากผู้ใดอยากมีโชคลาภอย่างท่าน ก็ต้องหมั่นสร้างบุญกุศลรู้จักให้ทาน เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม เห็นบุญกุศลสำคัญกว่าเงินทอง ก็จะได้เป็นผู้ร่ำรวยยั่งยืนอย่างแท้จริง

เพราะถ้ารวยด้วยเงินสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไป ตายแล้วก็เอาไปไหนไม่ได้ แต่ถ้ารวยด้วยบุญแล้วบุญกุศลนั้นจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ รวยด้วยบุญของตนเองด้วย รวยทั้งเทวดาลงมาช่วยเหลือ

เคล็ดการบูชา

ในการบูชาพระสังกัจจายน์นั้นบูชาด้วยธูป 3 ดอก พร้อมดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมต่างๆ หรือดอกบัว 7 ดอก มิว่าจะบูชาด้วยดอกใดให้ใช้ 7 ดอก

และควรบูชาสองเวลาคือเช้าก่อนไปทำงานและเย็นก่อนนอน เพื่อขอให้ท่านประสาทพรโชคลาภพูนทวี และมีเคล็ดอย่างหนึ่งว่าพระสังกัจจายน์นั้นหากบูชาไว้ในบ้านให้ปิดทองที่พุงของท่านเชื่อว่าจะมีลาภไหลมาไม่ขาดสาย ในตอนเช้าให้กล่าวคำบูชาท่าน

คาถาบูชา

กัจจานะ จะ มหาเถโร พุธโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะ สุภา สิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง นะ มามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะ มามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

คาถาบูชาขอลาภ (สวดบทนี้ได้ทุกวันก่อนนอนเพื่อสิริมงคล)

กัจจายะนะ มะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม
ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม

(และขอท่านว่าเราประสงค์สิ่งใด)

พระปิดตา

อีกหนึ่ง พระบูชาแล้วรวย นั่นคือพระปิดตา เป็นพระที่เชื่อว่ามีพุทธคุณในเรื่องของเมตตา มหานิยม หากมีการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ดังๆ บางท่านก็สามารถช่วยป้องกัน แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆ ได้ และพระปิดที่ที่ช่วยส่งเสริมโชคลาถความร่ำรวย ได้แก่

พระปิดตานำโชค ผงคลุกรัก ปี2531 สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างและปลุกเสกในปี 2531 ปิดตานำโชค เป็นเป็นที่น่าสะสม อย่างยิ่ง มวลสารดี พิธีปลุกเสกเยี่ยม พุทธคุณทางด้าน โชคลาภ มหาเสน่ห์

พระปิดตาพิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชิน เจ้าคุณผล วัดหนัง (พระสุนทรศีลสมาจาร)

สรัางและปลุกเสกโดย เจ้าคุณผล วัดหนัง (ลูกศิษย์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง) อานิสงค์ของการบูชาพระของเจ้าคุณผล จะทำให้เกิดโชคลาภ เมตตามหานิยม, มหาเสน่ห์, แคล้วคลาดปลอยภัย และคงกระพันชาตรี

พระปิดตานะหัวเข่า เนื้อชินหลังจาร เจ้าคุณผล วัดหนัง (พระสุนทรศีลสมาจาร)

ปลุกเสกโดย เจ้าคุณผล วัดหนัง (ลูกศิษย์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง) อานิสงค์ของการบูชาพระปิดตาของเจาคุณผล จะทำให้เกิดโชคลาภ เมตตามหานิยม, มหาเสน่ห์, แคล้วคลาดปลอยภัย และคงกระพันชาตรี องค์นี้มีรอยจารยันต์นะอุดปืน

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างแอดนำข้อมูลการบูชาพระมหาโชคมหาลาภมาให้ทุกท่านเป็นข้อมูลสำหรับท่านใดกำลังต้องการหามาบูชาเน้นในเรื่องของความ Ruay โชคลาภ พลาดไม่ได้กับ 5 พระบูชาแล้วรวย แต่อย่าลืมสวดมนต์ ทำบุญเพื่อเสริมดวงกันด้วยนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *